Join the webinar on sustainable food systems

The NKJ funded network “The role of Nordic research in transition to sustainable agro-marine food systems” is arranging a webinar on sustainable food systems January 24, 2023.

 

The webinar is entitled “How do Nordic research institutions approach sustainability in the food systems? Experiences from research and education”. It aims to start an interdisciplinary, multi-stakeholder dialogue among the partner universities and other relevant institutions on the role of Nordic research in transition to sustainable agro-marine food systems. The seven Nordic universities will share their experiences and practices. Discussion and comments are welcome!

Invitation 1 (QR code for registration)

Register here!

Agenda:

13.00-13.05 Welcoming by Sami Kurki, Director of Ruralia Institute, University of Helsinki
13.05-13.12 Short introduction by the Jonathan Eng, Nordic Council, moderator
13.12-13.20 Short speech by NKJ secretariat
13.20-13.30 Aarhus University
13.30-13.40 Agricultural University of Iceland
13.40-13.50 University of Faroe Islands
13.50-14.00 University of Iceland
14.00-14.10 Ruralia Institute
14.10-14.20 SIFO OSLOMET
14.20-14.30 SLU
14.30-14.40 Video with interviews to the master/PhD students
14.40-15.00 Launch of the Linkedin page Nordic Academia for Sustainable
 
Contact

The Nordic conference on reindeer husbandry 2022

The Nordic Conference on Reindeer Husbandry 9-10 November 2022 was held at NIBIO Svanhovd, Pasvik, Norway.
Scroll down for video and photos

 

The topic of the 2022 conference was challenges to reindeer husbandry, in particular the impact of predators, as well as consequences of a changing climate in Sweden, Finland and Norway. The first day of the conference focused on current status, policy and governance on predators, and the second day focused on issues connected to climate change.

Find the speakers and their presentations in the outline of the program below:

Part 1 Loss of reindeer to predators
Keynote: “Main challenges”

Click on title/name for PowerPoint presentation, click on VIDEO for filmed presentation

• Paliskuntain yhdistys/Reindeer Herders Association Finland – Sanna Hast VIDEO

• Svenska samernas riksförbund/Reindeer herders organisation Sweden – Matti Blind Berg VIDEO

• Norske Reindriftsamers Landsforbund/Reindeer herders organisation Norway – Leif Anders Somby VIDEO

Status and consequences of loss – development within the Nordic countries

“Tap av reinsdyr i de Nordiske landene – status og konsekvenser for næringen” – Svein Morten Eilertsen (NIBIO) VIDEO

Stocks, management and monitoring of stocks

“Large carnivores in reindeer herding districts” – Ilpo Kojola (Luke) VIDEO

 

Part 2 Governance
Keynote: “Measures to reduce loss”

• Ministry of Environment, NO – Torbjørn Lange VIDEO

• Sami Parliament, SE – Ander-Erling Fjällås VIDEO

Compensation for loss – comparative perspective

”Economic-Ecological System Analysis of the Costs of Predation and Difficult Winter Conditions on Reindeer Husbandry” – Antti-Juhani Pekkarinen (Luke) VIDEO

Documentation of loss, use of traditional knowledge – Karen Anette Anti (NRL) VIDEO

 

Part 3 Ongoing research projects

“Beitenæringer og rovvilt i nord” – Snorre Hagen (NIBIO) VIDEO

“Future of reindeer husbandry – workshops in Finland; joint work of projects CHARTER, CLIMINI and POVAUS” – Sirpa Rasmus (University of Lapland) VIDEO

 

Part 4 Reindeer husbandry in a changing climate
Keynote: “Challenges climate change adaptation”

• Svenska samernas riksförbund/Reindeer Herders organisation Sweden – Matti Blind Berg VIDEO

• Paliskuntain yhdistys/Reindeer Herders’ Association Finland – Sanna Hast VIDEO

• Norske Reindriftsamers Landsforbund/Reindeer Herders organisation Norway – Leif Anders Somby VIDEO

Consequences of climate change

“Interconnections of climate change, reindeer husbandry and other land use” – Anna Skarin (SLU) VIDEO

“The Times They Are A-Changin’ – research trends and perspectives of reindeer pastoralism – a text mining approach” – Øystein Holand (Norges miljø-og biovitenskaplige universitet) VIDEO

“Climate change impacts on reindeer pastures” – Jutta Kapfer (NIBIO) NOT AVAILABLE

“Climate change increase the risk of facing difficult winters in reindeer herding” – Jouko Kumpula (Luke) VIDEO

“Coping strategies of herders, knowledge gaps and long-term planning needs” – Sirpa Rasmus (University of Lapland) VIDEO

“Presentation of knowledge gaps identified in the report: NIBIO Brage: Kartlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov”- Inger Hansen (NIBIO) VIDEO

FULL CONFERENCE

 

See more of the arrangement:

 

 

 

 

 

NKJ ska undersöka motståndskraften mot samhälleliga kriser

Klarar vi nordbor oss om det blir kris? De nordiska samhällena har nyligen drabbats av flera större, oförutsägbara händelser med stark påverkan på viktiga samhällssystem, som till exempel stora skogsbränder, pandemi och krig i närområdet. Dessa kriser har väckt frågor om vilken beredskap som finns i samhället och hur god förmågan att hantera större störningar faktiskt är.

 

Kriser påverkar samhället på flera sätt. Även bioekonomin påverkas, oavsett om krisen utgörs av klimatförändringar, pandemi eller krig och konflikter.

Länder går samman för att samarbeta kring militärt försvar – nationella lösningar kan stärkas genom aktiva samarbeten mellan länder. På samma sätt behövs gemensamma strategier för till exempel försörjning.

I Norden finns redan starka kopplingar mellan länderna inom områdena skog, jordbruk, livsmedel och fisk. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka och formalisera den gemensamma beredskapen inom Norden och därmed stärka resiliensen* i alla länderna i händelse av kris.

Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att undersöka och utveckla resiliensen i den nordiska bioekonomin.

 Vi kommer att ställa frågor som

  • Vilka är de kritiska länkarna i värdekedjorna inom den nordiska bioekonomin och hur påverkas dessa i kristider?
  • Hur påverkas arbetskraft, energipriser, insatsvaror och investeringar av den osäkerhet som kriser skapar?

 

Det här vill vi åstadkomma:

  • Ökad dialog och kunskap om resiliens i Norden
  • Nordiska samarbeten och gemensamma insatser
  • Policyrekommendationer för fortsatt arbete

 

Under maj-juni 2022 genomfördes en förstudie i form av kartläggning och analys av insatser som redan är på gång när det gäller resiliens i tider av kris i de olika nordisk länderna. Kartläggningen visar att det finns ett stort intresse för ämnet kris, resiliens och beredskap i Norden och att det pågår en rad insatser på ämnet.

 

Workshop för framtiden

Under november 2022 kommer NKJ och SNS att arrangera fyra workshoppar med sakkunniga för att diskutera områden som är viktiga för att stärka resiliensen i den nordiska bioekonomin.

Jordbruk: 7 nov, 9-11 CET
Livsmedel: 8 nov, 9-11 CET
Skogsbruk: 14 nov, 9-11 CET
Fiske: 15 nov, 9-11 CET

Är du expert inom något av de aktuella områdena och vill delta i att stärka den nordiska resiliensen? Anmäl dig nu! Deadline är 24 oktober.

Anmäl dig här!

 

*Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. 

Join the conference on future reindeer husbandry

Climate change now effects all aspects of our lives and societies. Reindeer herding is no exception. The Nordic Conference on Reindeer Herding adresses the problem, and also focuses on the impact of predators in reindeer herding.

 

Nordic Agri Research (NKJ) invites researchers reindeer herders, stakeholders and government officials and representatives from the sector engaged in reindeer husbandry to The Nordic Conference on Reindeer Husbandry 9-10 November 2022.  The conference will be held at NIBIO Svanhovd, Pasvik, Norway.

The topic of the 2022 conference is challenges to reindeer husbandry, in particular the impact of predators, as well as consequences of a changing climate in Sweden, Finland and Norway. The first day of the conference will focus on current status, policy and governance on predators, and the second day will be focused on issues connected to climate change.

Among the speakers:
• Jutta Kapfer, NIBIO
• Øystein Holand, NIBIO
• Anna Skarin, SLU
• Snorre Hagen, NIBIO
• Antti-Juhani Pekkarinen, Luke
• Leif Anders, NRL
• Matti Blind Berg, chair, SSR
• Ander-Erling Fjällås, vice chair, SSR
• Ilpo Kojola, Luke
• Jouko Kumpula, researcher at LUKE
• Svein Morten Eilertsen, researcher at NIBIO
• Sirpa Rasmus, University of Lapland
• Inger Hansen, NIBIO

Find the agenda here!

Registration
Last day to register is 19/10.  Registration can be done here.

Fee
Participating in the conference is free, including meals and accommodation. Travelling tickets are not included. Signing up and not showing up will be charged with a fee of 500 SEK. The registration can be cancelled without any charge until 26/10.

Transportation
Remember to book your traveling tickets. Suggested flights Oslo-Kirkenes-Oslo:

Tuesday 8 November:
Norwegian 328: Oslo 17.10–Tromsø 19.05
Widerøe 918: Tromsø 19.35–Kirkenes 20.50

Thursday 10 November:
Widerøe 975: Kirkenes 14.40–Alta 15.30
Widerøe 925: Alta 15.50–Tromsø 16.30
SAS 4425: Tromsø 17.05–Oslo or Norwegian 383: From Tromsø 17.20

A connecting bus from Kirkenes airport to Svanhovd will be provided.

Clothing
The conference will take place indoors. However, just a kind reminder to bring clothes adapted to the weather conditions.

Preliminary agenda:

9 November 9-17
Part 1: Loss of reindeer to predators
Part 2: Governance and management to prevent loss of reindeer
Part 3: Presentation of ongoing research projects

10 November 9-12
Part 4: Reindeer husbandry in a changing climate

 

About NIBIO, Svanhovd
The venue of the conference will be NIBIO Svanhovd. The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) has several research stations throughout the country. NIBIO Svanhovd is situated in the east of Troms and Finnmark county, close to the Pasvik river, in the middle of the wedge of Norwegian land separating Russia and Finland in the north. NIBIO Svanhovd also runs a national park centre, a botanical garden and a conference centre.

More about NIBIO Svanhovd: Svanhovd – Nibio
Map of Svanhovd: Google Maps

Workshop: infectious diseases, parasites and future challenges for future reindeer husbandry

TARANDUS network arranges their third workshop 13-14 September 2022, this time in Rovaniemi, Finland. There will be three main focuses.

 

Photo: Lotta Berg, SLU

The themes discussed in the workshop are these:

  • Current status of infectious diseases in reindeer
  • Parasites
  • Challenges for future reindeer husbandry and pastoralism

Program with speakers is found here. The research presentations can also be followed from Teams.

The location for the event is Arktikum Science Centre in Rovaniemi. A study visit to Sieriporo reindeer farm is also planned.

Scientists and students on reindeer biology, herding and pastoralism are hereby invited to present their experiments and results at the workshop. If you do not have detailed results but would like to introduce your project, you are most welcome. Contact no later than 15th of August 2022.

The workshop will be coordinated by the Natural Resources Institute (LUKE), Finland, in cooperation with the National Veterinary Institute (SVA), Sweden.

Registration to the workshop Register August 26th at the latest!

 

If you are interested to join the TARANDUS network, contact Anna Omazic ().

Bridge builders network spread knowledge on international conference

The NKJ network Bridge builders participated in the 12th International Conference on Culinary Arts and Sciences (ICCAS 2022) was held in Lyon, France, on June 1st-3rd.
Text: Sari Ranta, coordinator Bridge builders

 

Bridge builders presented their activities at the ICCAS 2022 in order to discuss how a multidisciplinary approach can contribute with new knowledge to promote sustainable healthy aging in relation to food, nutrition, health and well-being services.

Researchers and practitioners were also invited to join the network, and to attend the webinar 14th of June.

Both the presentation and the invitation rose interest and opened opportunities to get to know new colleagues and to strengthen our co-work in ongoing and future research areas related to healthy eating and aging from a holistic perspective.

The 12th International Conference on Culinary Arts and Sciences (ICCAS 2022) was held in Lyon, France, on June 1st-3rd. Lyon, which is the capital of French gastronomy, besides serving great food also provided a wide variety of interesting topics and findings to support health and well-being and enhance the development of the food science, food industry and food services. ICCAS has initially been found as a forum for culinary artists, food scientists and food industry to have an international conference where all sides can get to know each other’s’ work, share ideas and built networks. This concept has shown to be beneficial and successful.

The theme of this conference was sustainable meal systems worldwide: Challenges for culinary arts and sciences. Topics included sustainability, meal systems, food culture, foodservice and hospitality, food systems and politics, the resilience of the food and food service sector in a crisis context, food marketing, food habits and consumer behavior, food science and safety and nutrition and wellbeing. All this was packed in seven sessions of oral presentations and 28 posters filled with interesting settings, methods and findings. Since the “menu” was so versatile and full of choices, everyone was able to find special scientific treats to please one’s needs.

The conference was hosted by the Institute Paul Bocuse, which is a leading higher education school in culinary arts, food service and hospitality. The program included a visit to the Institute’s culinary school, research center and living labs where a culinary demo and tasting as well as a reception were held.

 

More information
">sari.ranta(at)xamk.fi

Publication
Michaud, M., Giboreau, A. and Perez-Cueto, A. (eds.) 2022. Twelfth International Conference on Culinary Arts and Sciences. ISBN 2275-5748 – Lyon, June 2022

 

The network Bridge builders – Building sustainable nutritional bridges between research and health and wellbeing services for elderly consists of expertise in food and nutrition research (healthy food, alternative proteins, mealtime interventions, aging) as well as in service applications and good practices (dietary habits and environments, training of social and health professionals). Participants represent Denmark (University College Copenhagen), Finland (South-Eastern University of Applied Sciences), Norway (University of Stavanger) and Sweden (Linnaeus University).

Food for elderly arises vivid debate

The open webinar arranged by the NKJ network Bridge Builders for researchers and professionals working in elderly care.
Text: Sari Ranta

After having arranged two workshops and participating the ICCAS conference in Lyon, the Bridge Builders network organized an open webinar on the 14th of June 2022.  It was for researchers, teachers and health and social care professionals working in elderly care. Due to the covid restrictions a webinar proved to be a workable solution.

The first part of the webinar consisted of Danish Breakfast Club studies (2018-2022) presented by Lise Justesen (University College Copenhagen), followed by a Swedish Creating caring places study presented by Anna Sandgren (Linnaeus University).  Both of these studies took place in a nursing home context. 


Three phases in the study

The Breakfast Club study, Hospitable meal practices as rehabilitation strategies in nursing homes, consists of three phases.  The first part (2018) included an ethnographic study and baseline measurements after which during the second part (2019) focus was on residents’ food related functionality, quality of life and principals for their involvement in food related activities. During the third part (2021) dynamic hospitality was implemented as everyday meal practices.


Malnourishment in nursing homes

The Swedish study, Creating caring spaces – development of mealtime interventions in nursing homes, points out that 50% of the residents in nursing homes are malnourished, 90% of people with dementia develop at some time behavioral and psychological symptoms and the mealtime is a key social focal point and occupies a large proportion of activity during a day. In this study Five Aspect Meal Model (FAMM) was used. This model is originally a tool for developing meal services in restaurants. The Room, the Meeting and Product together form the Atmosphere. The management control system serves as a tool for control and logistics. The aim was to develop interventions that target and expand caring qualities of mealtime environments for people living with dementia and besides this to optimize mealtime environments in nursing homes in a way that support health, QoL and well-being of the residents. 

The second session of the webinar started with a presentation named Development of healthy food -Healthy and sustainable foods for elderly by Cornelia Witthöft and Mohammed Hefni (Linnaeus University) from Sweden.  Food science is widely presented at the university of Linnaeus where research activities cover food chemistry and food composition, functional plant foods for a healthy diet, nutrition policies and sustainability, nutrition and bioavailability and food processing for functional ingredients. Special attention has been focused on the role of legumes in promoting health. Development of ingredients for new legume food, especially those that are folate-enhanced, has been emphasized. Also studies of bread with low GI, clinical intervention studies to enhance gut health and assessment of metabolic effects and identification of dietary biomarkers of legume intake using metabolomics and microbiomics have been carried out. One central aim has been to find sustainable ways to reduce the consumption of meat. To meet current and future societal changes we need interdisciplinary knowledge environments to gather prominent research, education, and collaboration.

The last presentation was by Kai-Victor Myrnes-Hansen (University of Stavanger, Norway) whose topic was Elderly and meal knowledge. He covered the impact of color of porcelain, how presentation can increase appetite, and knowledge of food can promote healthy life. Fridge stories vividly illustrated, how just one look into the fridge can reveal the state of the eating and meals of an elderly person living at home. The presentation covered the relations of good food, good health and good economy and rose the question what´s next. We need to figure out how we can join forces, increase cross-sectional research, develop education and the care to the best for the elderly and find out what it is, what they want.

Presentations rose questions and vivid conversation. Topics varied from theory and models to settings and methods, even to new ways of pizza baking. It seems that the network needs people outside universities, people who can put the scientific findings into action in the so-called real life. We are missing and inviting practitioners, such as nurses and social workers as well as service entrepreneurs and producers to join the network.  Based on what was heard and learned it is interesting to head towards planning future actions in the fall.

 

Bridge builders – Building sustainable nutritional bridges between research and health and wellbeing services for elderly
• Bridge Builders consists of expertise in food and nutrition research (healthy food, alternative proteins, mealtime interventions, aging) as well as in service applications and good practices (dietary habits and environments, training of social and health professionals). Participants represent Denmark (University College Copenhagen), Finland (South-Eastern University of Applied Sciences), Norway (University of Stavanger) and Sweden (Linnaeus University).

 

More information
sari.ranta(at)xamk.fi

 

 

 

New Nordic Food: OPEN CALL on sustainability with children/young as target groups

This open call is an opportunity to strengthen networking at a strategic level among central Nordic institutions. We want to gather the forces in the Nordic food culture movement with a focus on children and young people!

 

 

Collaborations and projects that meet the goals and criteria are welcome to apply, however, there is a particularly interest for applications in the following areas: 
Public food, such as school food 
Sustainable development and communication about Nordic food culture and Nordic diet 
• Sustainable meal tourism with a special focus on meals for children/young people

Application deadline: 30.09.2022 at 23.59 CEST 

Max funding: 500.000 DKK/project 

With this call, the steering group for New Nordic Food wishes to support projects and activities that fall within the framework of the Kitchen Manifesto and the current Nordic Nutrition Recommendations with sustainability as the overarching theme. 

The project must support and promote sustainable eating habits, and the focus can be, for example, the promotion of locally produced and organic food, gastronomic values, foreign food culture and traditional dishes/products or reducing food waste. The project can identify and test or disseminate best practices to promote interest in sustainable eating habits.

The target group of the project must be children and young people between 12-20 years, e.g. at institutions such as schools, high schools, boarding schools, folk high schools, food schools, vocational schools or similar in the Nordic countries.

Call text (EN)

Call text (DK)

Application form

New Nordic Food

 

Åländska insikter om drivkrafter för hållbar matkultur

Ett “Foodlab” är en mötesplats för alla intressenter inom mat. Idén är att bidra till lönsamhet och utveckling av åländsk mat genom möten och innovation.
Text: Bettina Lindfors

 

Under 2022 ordnas åtta dialogtillfällen i Norden inom ramen för revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet på initiativ av Ny Nordisk Mat-programmet. Dialogtillfällena ska ge insikter om drivkrafterna för den nordiska matkulturen och hållbarhetsperspektiven både lokalt och regionalt.

Den första dialogen ordnades på Åland på temat “Hur gå från strategi till handling för en hållbar matregion Åland?”. Dialogen resulterade exempelvis i en konkret idé om ett ”FoodLab”, för det åländska matklustrets utveckling, innovation och kompetensförsörjning.

– Mat berör oss alla. Åland önskar tillsammans med de övriga nordiska självstyrande områdena och länderna vara en föregångare i hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Den lokala matkulturen och dess särdrag uppmärksammas som en gemensam värdegrund i det åländska köksmanifestet. Genom att värna om det åländska matskafferiet värnar vi samtidigt om den nordiska matidentiteten baserat på hållbarhet och god hälsa, framhåller Lena Brenner, landsbygdsutvecklare.

– Nu är det dags att vi utforskar vår gemensamma värdegrund närmare, förankrar ur olika hållbarhetsperspektiv och modigt diskuterar på djupet hur vi går från strategi till handling. På Åland kan alla som jobbar med mat och måltider vinna på en sund värdering om ett hållbart kök, där vi alla bidrar med att lyfta lokala råvaror och produkter och deras tillredning från säsong till säsong, befäster Harriet Strandvik, ordförande Ny Nordisk Mat Åland.

Vid det åländska dialogtillfället deltog olika representanter för det åländska matklustret. Frågan om hur de olika aktörerna i värdekedjan ska gå från strategi till gemensam handling för en hållbar matregion Åland diskuterades på djupet. Dialogen faciliterades av Ny Nordisk Mat-programmet i samarbete med Dialogpausstiftelsen.

Stark framtidstro trots utmaningar i lönsamhet

Under dialogen framkom utmaningar som lönsamhetsproblematiken inom mat- och restaurangbranschen, svårigheten att matcha skördesäsong och matsäsong med turistsäsong, koncentrationen av turistsäsongen till juli månad, brist på lagring av lokala råvaror och livsmedel för att tillgodose efterfrågan från säsong till säsong, utmaningar i att möta konsumenternas och matgästernas olika matvanor och önskemål, avtal som binder producenter att leverera råvaror till endast en beställare, obefintliga resurser till fortbildning och produktutveckling inom restaurangbranschen.

Trots utmaningarna befäste dialogen en stark framtidstro bland deltagarna. Gemensamt insikt i att väldigt få matregioner som är så liten till ytan har ett så stort produktutbud som Åland. Centralt att värna om försörjningsberedskapen av livsmedel på Åland och samtidigt underlätta lagring jämte utbud av lokala råvaror från säsong till säsong. I diskussionen lyftes också frågan om vad som är lokalmat, axganmat, i framtiden på Åland.

 

Innovation och utveckling behövs för att säkra livskraftighet

Under dialogen framlades olika möjligheter för långsiktig utveckling av de åländska produkterna och måltidsupplevelserna i syfte att säkra lönsamheten, kompetensförsörjningen och samspelet i hela värdekedjan, även för utbildning och innovation. Det diskuterades bland annat satsningar på innovativa mötesplatser för producenter och professionella matlagare, nya sätt att kommunicera värdet i de lokala råvarorna och deras tillredning enligt säsong, skapande av nya matsäsonger samt måltidsupplevelser året runt i samarbete med turismen, samarbete mellan offentliga och privata kök och andra aktörer i kedjan i att möjliggöra lagring och användning av lokala råvaror året runt samt fördjupat samarbete mellan branschen, näringslivet och utbildningen med fokus på utveckling.

Idé om nytt FoodLab på Åland

– Lösningen finns i dialog, modigt och nytt tänkande, långsiktigt samarbete och lärande av varandra. Vi kom gemensamt fram till en konkret idé i syfte att bidra till utvecklingen och lönsamheten i åländska mat- och måltider i form av ett ”Foodlab”. En innovativ mötesplats som ger konkret stöd och inspiration, där näringslivet (branschen, professionella, offentliga och privata), möter råvaruproducenter (det åländska skafferiet) och studeranden (framtiden). Foodlab ska ses om ett innovationskluster i att skapa ett hållbart ekosystem för mat- och restaurangbranschen. Detta ger ny kompetens, intresse och synergier i hela värdekedjan, även förädling, industri, handel och konsument samt på tvärs med utbildning, kultur och turism. Generellt bidrar det till praktisk främjande av ett hållbart livsmedelssystem och samhälle på Åland, sammanfattar Harriet Strandvik.

Dialogtillfället på Åland ordnades av Ny Nordisk Mat-programmet i samarbete med NNM Åland samt Dialogpausstiftelsen. De totalt åtta dialogtillfällena samlar aktörer på bredd i syfte att skapa en djupare förståelse om aktuella frågor, som möjliggör nätverkande, kommunikation och samarbete inom främjande av hållbara livsmedelssystem i Norden. Det nordiska köksmanifestet utforskas som den gemensamma värdegrunden och fokus läggs på den yngre generationens aktörer.

Följande Ny Nordisk Mat dialogtillfällen ordnas i Norden 2022:
Färöarna (8/4)
Finland (25/4)
Danmark (2/5)
Island (9/5)
Sverige (16/5)
Norge (21/6)
Grönland (8/22)

 

Kontakt:

Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat -programmet c/o Nordiska Ministerrådet, SLU/NKJ
+358 40 920 9810 @BettinaLindfors @nynordiskmat @nordensk

www.norden.org/sv/information/manifestet-ny-nordisk-mat

 

Harriet Strandvik, ordförande, Ny Nordisk Mat Åland,

+ 358 40 559 2904 @Hstrandvik @nynordiskmatåland
https://skordefest.ax/koksmanifestet/

Nordic workshop for interested in health and welfare of wild reindeer populations

Welcome to the 2nd TARANDUS workshop 26 April 2022!

Photo: Skarphéðinn Þórisson

The second workshop within the TARANDUS network will focus on health and welfare of wild reindeer populations. It will be coordinated by the East Iceland Nature Research Centre in cooperation with the National Veterinary Institute (SVA). As we are living in uncertain times when it comes to international travelling, we have decided to make it digital.

The workshop starts 13.00 and end 17.00 on 26th April 2022. Everybody interested is most welcome to join!

AGENDA

Register

 
If you are a PhD student (or Post Doc) and would like to be engaged in the TARANDUS PhD network, please send an e-mail to Karin Wallin (). We would like to invite all PhD students and Post Docs to join a meeting 10.00-12.00 on 27th of April 2022 in order to discuss your ongoing field work and/or manuscript.
 

The TARANDUS network gathers reindeer researchers from Iceland, Finland, Norway, and Sweden. The network will cover many aspects of reindeer health and welfare linked to climate change. Please, contact Anna Omazic if you are interested to join the TARANDUS network. Web page

Follow NKJ in social media (links below) or register for the newsletter to get all updates!
 

NKJ soc media:
Facebook

Twitter

LinkedIn