Åländska insikter om drivkrafter för hållbar matkultur

Ett “Foodlab” är en mötesplats för alla intressenter inom mat. Idén är att bidra till lönsamhet och utveckling av åländsk mat genom möten och innovation.
Text: Bettina Lindfors

 

Under 2022 ordnas åtta dialogtillfällen i Norden inom ramen för revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet på initiativ av Ny Nordisk Mat-programmet. Dialogtillfällena ska ge insikter om drivkrafterna för den nordiska matkulturen och hållbarhetsperspektiven både lokalt och regionalt.

Den första dialogen ordnades på Åland på temat “Hur gå från strategi till handling för en hållbar matregion Åland?”. Dialogen resulterade exempelvis i en konkret idé om ett ”FoodLab”, för det åländska matklustrets utveckling, innovation och kompetensförsörjning.

– Mat berör oss alla. Åland önskar tillsammans med de övriga nordiska självstyrande områdena och länderna vara en föregångare i hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Den lokala matkulturen och dess särdrag uppmärksammas som en gemensam värdegrund i det åländska köksmanifestet. Genom att värna om det åländska matskafferiet värnar vi samtidigt om den nordiska matidentiteten baserat på hållbarhet och god hälsa, framhåller Lena Brenner, landsbygdsutvecklare.

– Nu är det dags att vi utforskar vår gemensamma värdegrund närmare, förankrar ur olika hållbarhetsperspektiv och modigt diskuterar på djupet hur vi går från strategi till handling. På Åland kan alla som jobbar med mat och måltider vinna på en sund värdering om ett hållbart kök, där vi alla bidrar med att lyfta lokala råvaror och produkter och deras tillredning från säsong till säsong, befäster Harriet Strandvik, ordförande Ny Nordisk Mat Åland.

Vid det åländska dialogtillfället deltog olika representanter för det åländska matklustret. Frågan om hur de olika aktörerna i värdekedjan ska gå från strategi till gemensam handling för en hållbar matregion Åland diskuterades på djupet. Dialogen faciliterades av Ny Nordisk Mat-programmet i samarbete med Dialogpausstiftelsen.

Stark framtidstro trots utmaningar i lönsamhet

Under dialogen framkom utmaningar som lönsamhetsproblematiken inom mat- och restaurangbranschen, svårigheten att matcha skördesäsong och matsäsong med turistsäsong, koncentrationen av turistsäsongen till juli månad, brist på lagring av lokala råvaror och livsmedel för att tillgodose efterfrågan från säsong till säsong, utmaningar i att möta konsumenternas och matgästernas olika matvanor och önskemål, avtal som binder producenter att leverera råvaror till endast en beställare, obefintliga resurser till fortbildning och produktutveckling inom restaurangbranschen.

Trots utmaningarna befäste dialogen en stark framtidstro bland deltagarna. Gemensamt insikt i att väldigt få matregioner som är så liten till ytan har ett så stort produktutbud som Åland. Centralt att värna om försörjningsberedskapen av livsmedel på Åland och samtidigt underlätta lagring jämte utbud av lokala råvaror från säsong till säsong. I diskussionen lyftes också frågan om vad som är lokalmat, axganmat, i framtiden på Åland.

 

Innovation och utveckling behövs för att säkra livskraftighet

Under dialogen framlades olika möjligheter för långsiktig utveckling av de åländska produkterna och måltidsupplevelserna i syfte att säkra lönsamheten, kompetensförsörjningen och samspelet i hela värdekedjan, även för utbildning och innovation. Det diskuterades bland annat satsningar på innovativa mötesplatser för producenter och professionella matlagare, nya sätt att kommunicera värdet i de lokala råvarorna och deras tillredning enligt säsong, skapande av nya matsäsonger samt måltidsupplevelser året runt i samarbete med turismen, samarbete mellan offentliga och privata kök och andra aktörer i kedjan i att möjliggöra lagring och användning av lokala råvaror året runt samt fördjupat samarbete mellan branschen, näringslivet och utbildningen med fokus på utveckling.

Idé om nytt FoodLab på Åland

– Lösningen finns i dialog, modigt och nytt tänkande, långsiktigt samarbete och lärande av varandra. Vi kom gemensamt fram till en konkret idé i syfte att bidra till utvecklingen och lönsamheten i åländska mat- och måltider i form av ett ”Foodlab”. En innovativ mötesplats som ger konkret stöd och inspiration, där näringslivet (branschen, professionella, offentliga och privata), möter råvaruproducenter (det åländska skafferiet) och studeranden (framtiden). Foodlab ska ses om ett innovationskluster i att skapa ett hållbart ekosystem för mat- och restaurangbranschen. Detta ger ny kompetens, intresse och synergier i hela värdekedjan, även förädling, industri, handel och konsument samt på tvärs med utbildning, kultur och turism. Generellt bidrar det till praktisk främjande av ett hållbart livsmedelssystem och samhälle på Åland, sammanfattar Harriet Strandvik.

Dialogtillfället på Åland ordnades av Ny Nordisk Mat-programmet i samarbete med NNM Åland samt Dialogpausstiftelsen. De totalt åtta dialogtillfällena samlar aktörer på bredd i syfte att skapa en djupare förståelse om aktuella frågor, som möjliggör nätverkande, kommunikation och samarbete inom främjande av hållbara livsmedelssystem i Norden. Det nordiska köksmanifestet utforskas som den gemensamma värdegrunden och fokus läggs på den yngre generationens aktörer.

Följande Ny Nordisk Mat dialogtillfällen ordnas i Norden 2022:
Färöarna (8/4)
Finland (25/4)
Danmark (2/5)
Island (9/5)
Sverige (16/5)
Norge (21/6)
Grönland (8/22)

 

Kontakt:

Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat -programmet c/o Nordiska Ministerrådet, SLU/NKJ
+358 40 920 9810 @BettinaLindfors @nynordiskmat @nordensk

www.norden.org/sv/information/manifestet-ny-nordisk-mat

 

Harriet Strandvik, ordförande, Ny Nordisk Mat Åland,

+ 358 40 559 2904 @Hstrandvik @nynordiskmatåland
https://skordefest.ax/koksmanifestet/