Ny nordisk mat

En kärna i det nordiska samarbetet är främjandet av den nordiska matkulturen och de hållbara livsmedelssystemen. Det startade med det nordiska köksmanifestet, som initierades och formulerades 2004 av tolv nordiska kockar.

Fællesspisning i Folkehuset Absalon.
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix , Norden.org

Köksmanifestet sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Köksmanifestet blev en succé och det nordiska köket kan idag mäta sig med de bästa köken i världen. Med stöd av Ny Nordisk Mat-programmet vid Nordiska ministerrådet (NMR), har det lett till synlighet, initiativ, samarbete och nätverkande, såväl i Norden som internationellt.

Redan från starten var den bärande idén att engagera så många människor som möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket. Köksmanifestet stärker Norden som gastronomisk region och skapar en gemensam värdegrund. Nu kommer nästa steg då de nordiska länderna satsar på att stärka sin ställning som föregångare inom hållbara och hälsosamma livsmedelssystem ännu mer. Detta i linje med det nordiska samarbetets vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Ny Nordisk Mat -programmet har tagit initiativ till en ny gemensam process för revitalisering av det nordiska köksmanifestet.  Syftet är att skapa nya konstruktiva dialoger kring nordisk matkultur inom ramen för hållbara och hälsosamma livsmedelssystem i Norden. Målet är att vidareutveckla konceptet som en gemensam värdegrund för en livsstil som gagnar naturen, djuren, människorna och hela det nordiska samhället på sikt. Samarbete, nätverkande, dialog och gemensam påverkan ses återigen som nycklar till en framgångsrik process. Särskild uppmärksamhet ges till den yngre generationen professionella inom mat och deras idéer och erfarenheter av hållbarhet.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av Ny Nordisk Mat-programmet och jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Processen sker i brett samarbete mellan offentliga och privata organisationer och utbildningsaktörer i Norden. Den innefattar olika aktiviteter för olika målgrupper och fokusgruppen (se nedan) som till exempel webinarium, workshops, nätverks- och dialogtillfällen, samarbeten samt kommunikation i Norden under 2021-2022. 

Den nordiska fokusgruppen består av den yngre generationens proffs inom mat och måltider från de nordiska länderna. De medverkar aktivt och bidrar med insikter i revitaliseringsprocessen av köksmanifestet och skapandet av ett konstruktivt dialogverktyg. Fokusgrupper har deltagit i kick off-webinariet samt olika workshops under hösten 2021.

Under våren 2022 publiceras ett nytt dialogverktyg för en konstruktiv dialog med det nordiska köksmanifestet som värdegrund. Samtidigt ordnas dialogtillfällen digitalt eller live i alla de nordiska länderna som Ny Nordisk Mat koordinerar. Synergier med EMBLA Nordic Food Awards samt publiceringen av Nordiska näringsrekommendationerna 2022 uppmärksammas inom ramen för det norska ordförandeskapet i NMR.

Stadsparken i Helsingfors under konstruktion. Foto: Benjamin Suomela, Norden.org

Länkar

Ny Nordisk Mat -programmet, Nordiska ministerrådet

Nordiska köksmanifestet

Barnen har ett eget köksmanifest, läs om det här.

Nordiska fokusgruppen av yngre drivkrafter inom mat & måltider

Revitalisering av nordiska köksmanifestet – mot en konstruktiv dialog om nordisk matkultur

Kolumn Mistra Food Futures

Embla Food Awards

Nordiska näringsrekommendationer 2022 sätter hållbarhet på agendan

 

Kontakt:
Projektledare: Bettina C Lindfors
bettina.c.lindfors@gmail.com
+358 40 9209810