Study visit for increased gender equality

PLEN Living Labs at the University of Copenhagen in Taastrup welcomed students from Lars-Erik Larsson high school in Lund, to present research projects and the latest techniques. The goal was to create interest for the digitalised green sector – especially among the female students.

Scrolla ner för svensk text

 

 

The study visit was a pilot project and organized by NKJ and SNS in collaboration with the Nordic Testbed Network. PLEN Living Labs is part of the Nordic Testbed Network, which in turn is run by NKJ and SNS.

– When the evaluation is done, we will see if the students found it as exciting as we do! In that case, we’ll do it again, says Sofie Andersson, project coordinator at NKJ.

– The  purpose is to broaden the students’ understanding of what it can mean to work in the bioeconomy and thereby increase interest among female students in choosing the currently male-dominated educations connected to digitalisation. The sector needs all the smart minds it can get, and then we can’t shut half of the population out! It’s important that everyone in society is represented by those who develop the future technology.

The students, at their final year in high school, were shown how the research is conducted and the purpose with it, but also how the researchers have ended up where they are today. They have all taken more or less crooked paths to their jobs with technology and research for the future green sector. The students themselves are just about to choose which path they will take towards their working life. Maybe they got new ideas about what they want to do after visiting PLEN Living Labs?

Sofia Isgar thought it was nice to get in direct contact with the researchers at PLEN Living Labs and find out more about what an education in the field of natural sciences can lead to.

– I probably knew that agriculture and forestry were quite unequal industries, but not that it is the same in research, she says.

The visit to PLEN Living Labs hasn’t completely convinced her to work in the green sector, but she is planning to go ahead with something in the natural sciences.

Follow the Lars-Erik Larsson students to PLEN Living Labs:

 

 

Swedish text

PLEN Living Labs på Köpenhamns Universitet i Taastrup tog emot studenter från Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, för att visa upp sin forskning och den senaste tekniken inom det gröna området – inte minst riktat till de kvinnliga studenterna.

Studiebesöket var ett pilotprojekt och anordnades av NKJ och SNS i samarbete med Nordic Testbed Network. PLEN Living Labs är en del av Nordic Testbed Network, som i sin tur drivs av NKJ och SNS.

– När utvärderingen är gjord får vi se om studenterna tyckte att det var lika spännande som vi tycker! I så fall gör vi om det, säger Sofie Andersson, projektsamordnare på NKJ.

– Meningen är att visa hur intressant den gröna sektorn är, inte minst för kvinnor. Sektorn behöver alla smarta hjärnor den kan få, och då kan vi inte stänga ute halva befolkningen! Det är viktigt att alla i samhället är representerade av dem som utvecklar framtidens teknik.

Sistaårsstudenterna fick höra om hur forskningen bedrivs och vad den går ut på, men också hur forskarna har hamnat där de är idag. De har alla tagit mer eller mindre krokiga vägar till sina jobb med teknik och forskning för framtiden i den gröna sektorn. Studenterna själva är i startgroparna att välja vilken väg de ska ta mot sitt arbetsliv. Kanske har de fått nya idéer om vad de vill göra efter besöket på PLEN Living Labs?

Sofia Isgar tyckte det var kul att få direktkontakt med forskarna på PLEN Living Labs och få veta mer om vad man kan göra med en utbildning inom det naturvetenskapliga området.

– Jag visste nog att jord- och skogsbruk var rätt ojämställda branscher, men inte att det är likadant inom forskningen, säger hon.

Besöket på PLEN Living Labs har inte helt övertygat henne om att arbeta inom den gröna sektorn, men något inom naturvetenskap kan det ändå bli till slut.