NKJ will increase Nordic cooperation in drought and other crisis

The Nordic Working Group on Agriculture and Drought will work to coordinate Nordic knowledge and projects for increased crisis preparedness across national borders.

 

Swedish below

At our last meeting, the working group agreed on that the most important issue for increased crisis preparedness for Nordic agriculture, is to create open channels between researchers and other stakeholders in the various countries. The existing knowledge and ongoing projects need to be Nordic rather than national, to be utilised effectively. The potential for co-operation between the Nordic countries is great thanks to the similarities in climate and political systems, and we should take advantage of that! Therefore, the network will map relevant projects, and work for increased collaboration between them.

In order to enable enhanced cooperation in future crisis, it will be important to identify and remove any barriers in advance. This was pointed out by the network as an important way forward, to improve the opportunities to handle future crises together effectively.

 

 

 

Den Nordiska arbetsgruppen för jordbruk och torka kommer att arbeta för att samordna Nordisk kunskap och projekt för ökad krisberedskap över landsgränserna.

 

Vid gruppens senaste möte beslutades att den viktigaste frågan för ökad krisberedskap för Nordiskt jordbruk just nu, är att skapa snabbspår mellan forskare och andra intressenter i de olika länderna. Den kunskap som finns och de projekt som bedrivs, ska vara Nordisk mer än nationell, så att den kan utnyttjas effektivt. Potentialen för samarbete mellan de Nordiska länderna är stor tack vare likheterna i klimat och politiska system, och det bör vi utnyttja! Därför kommer nätverket att kartlägga relevanta projekt och arbeta för ökade kontakter mellan dessa.

För att möjliggöra ett utökat samarbete i händelse av kriser, är det viktigt att i förväg kartlägga och undanröja eventuella gränshinder. Det togs av nätverket upp som en viktig väg framåt för att förbättra möjligheterna att hantera framtida kriser tillsammans på ett effektivt sätt.