Soil as a carbon sink – science based information in video format

To meet the challenges of a changing climate, soil as a carbon sink has become a crucial tool. SNS and NKJ have gathered knowledge from throughout the Nordic region – which is know easily accessible in four short films.

 

Swedish text below the films

In four seminars during 2021, SNS and NKJ explored issues on soil as a carbon sink. We gathered experts and stakeholders from different disciplines to learn from each other and to take this crucial topic towards the future.

Increasing carbon storage in soil is proposed to be one of the most cost-effective climate measures, a measure that also has a positive impact on aspects such as biodiversity and soil fertility. The topic has gained the decision-makers’ interest and sits high on the political agenda in the Nordics. The seminar series aimed to stimulate knowledge exchange between Nordic actors interested in soil as a carbon sink.

Now SNS and NKJ have gathered the outcomes from the seminars in four films:

Carbon sink part 1: what do we really know about soil as a carbon sink?

Carbon sink part 2: policy challenges with regards to soil carbon sequestration

Carbon sink part 3: visualisation methods and models

Carbon sink part 4: into the future

 

 

 

 

 

Swedish text

För att klara utmaningarna med ett förändrat klimat har marken som kolsänka blivit ett avgörande verktyg. SNS och NKJ har samlat kunskap från hela Norden – vilken nu är lättillgänglig i fyra kortfilmer.

 

I fyra seminarier under 2021 utforskade SNS och NKJ frågor om mark som kolsänka. Vi samlade experter och intressenter från olika discipliner för att lära av varandra och ta detta viktiga ämne mot framtiden.

Kolinlagring i mark lär vara en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna, en åtgärd som också har en positiv inverkan på till exempel biologisk mångfald och markens bördighet. Ämnet har fångat beslutsfattarnas intresse och står högt på den politiska agendan i Norden. Seminarieserien syftade till att stimulera kunskapsutbyte mellan nordiska aktörer som är intresserade av mark som kolsänka.

Nu har SNS och NKJ samlat resultaten från seminarierna i fyra filmer:

Kolsänka del 1: vad vet vi egentligen om marken som kolsänka?

Kolsänka del 2: politiska utmaningar när det gäller kolinlagring i marken

Kolsänka del 3: visualiseringsmetoder och -modeller

Kolsänka del 4: mot framtiden